Privacybeleid

1. Privacy in één oogopslag

General

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kan zijn voor. Bijvoorbeeld gegevens die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming geregistreerd wanneer u de website bezoekt door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Als u nog vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden geregistreerd, worden opgeslagen op de servers van de host. Dit kunnen voornamelijk IP-adressen zijn, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

Der Einsatz des Hosters erfolgt zum Zwecke der Vertragserfüllung gegenüber unseren potenziellen und bestehenden Kunden (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) en im Interesse einer sicheren, schnellen und effizienten Bereitstellung unseres Online-Angebots durch einen xvellen 6 verlicht f DSGVO).

Onze Hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

We maken gebruik van de volgende hosters:

Greenmark IT GmbH
Leinstr. 3
31061 Alfeld (lijn)
Duitsland

Voltooiing van een contract voor orderverwerking

Om de verwerking van gegevensbescherming te garanderen, hebben we een contract voor contractverwerking afgesloten met onze hoster.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

AVG (Privacy)

The operators of this website take the protection of your personal data very seriously. We treat your personal data as confidential and in accordance with the statutory data protection regulations and this privacy policy.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen u erop wijzen dat de gegevensoverdracht in Internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) kunnen beveiligingslekken vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Erdal Ozcan
Jahnstrae 5
63322 Rödermark

Telefoon: 060744875801
E-mail: [e-mail beveiligd]

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bv. Namen, e-mailadressen, enz.).

bewaartijd

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijvoorbeeld fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS.

Onze website bevat tools van bedrijven in de VS. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. We willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens af te geven aan veiligheidsinstanties zonder dat jij als betrokkene hiertegen gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. Geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en direct mail (artikel 21 DSGVO)

WENN DIE DATENVERARBEITUNG AUF GRUNDLAGE VON ART. 6 ABS. 1 LIT. E ODER F DSGVO ERFOLGT, HABEN SIE JEDERZEIT DAS RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIE VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN WIDERSPRUCH EINZULEGEN; STERVEN GILT AUCH FÜR EIN AUF DIESE BESTIMMUNGEN GESTÜTZTES PROFILING. DIE JEWEILIGE RECHTSGRUNDLAGE, AUF DENEN EINE VERARBEITUNG BERUHT, ENTNEHMEN SIE DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG. WENN SIE Widerspruch EINLEGEN, WERDEN WIR IHRE BETROFFENEN PERSONENBEZOGENEN DATEN nicht mehr VERARBEITEN, ES SEI DENN, WIR können zwingende SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN, DIE IHRE Interessen, Shoppen FREIHEITEN ÜBERWIEGEN oder die VERARBEITUNG DIENT DER GELTENDMACHUNG, Ausübung ODER Verteidigung VON RECHTSANSPRÜCHEN ( WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 1 DSGVO).

WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, SO HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER PERSONENBEZOGENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGUER WERBGENINZUIG WERBGENINZEZER STERFT GILT AUCH FÜR DAS PROFILING, SOWEIT ES MIT SOLCHER DIREKTWERBUNG IN VERBINDUNG STEHT. WENN SIE WIDERSPRECHEN, WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN ANSCHLIESSEND NICHT MEHR ZUM ZWECKE DER DIREKTWERBUNG VERWENDET (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

Bij inbreuken op de AVG hebben de betrokken personen het recht om een ​​beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats hebben, op hun werkplek of op de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht op beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke maatregelen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen of Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http: //" op "https: //" wechselt und een dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, annulering en rectificatie

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung of Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, betwist, vragen we meestal: tijd, om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
 • Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah / geschieht, können Sie statt der Löschung die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen.
 • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt deze nodig om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, dan hebt u het recht om te eisen dat uw persoonlijke gegevens worden beperkt in plaats van te worden verwijderd.
 • Als u een bezwaarschrift heeft ingediend onder Artikel 21 par. 1 DSGVO, moet er een balans worden gevonden tussen uw interesses en die van ons. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, kunnen deze gegevens - behalve de opslag ervan - alleen met uw toestemming of voor de bewering, uitoefening of verdediging van wettelijke claims of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van belangrijk openbaar belang de Europese Unie of een lidstaat.

Oppositie tegen reclame-e-mails

We hereby expressly prohibit the use of contact data published in the context of website legal notice requirements with regard to sending promotional and informational materials not expressly requested. The website operator reserves the right to take specific legal action if unsolicited advertising material, such as email spam, is received.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

In sommige gevallen kunnen cookies van derden ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Hiermee kunnen wij of u bepaalde services van het externe bedrijf gebruiken (bijvoorbeeld cookies om betalingsservices te verwerken).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder hen (bijv. De winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (functionele cookies, bijv. Voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. Cookies om het webpubliek te meten) op basis van van art. 6 par. 1 lit. f AVG, tenzij een andere wettelijke basis wordt gegeven. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor het plaatsen van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (Art. 6 Par. 1 lit. a AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fölle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Voor zover cookies van externe bedrijven of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u afzonderlijk informeren in het kader van deze privacyverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • Browser type and browser version
 • Operating system used
 • Referrer URL
 • Host name of the accessing computer
 • Time of the server request
 • IP address

These data will not be combined with data from other sources.

Die Erfassung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 verlicht. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der technisch fehlerfreien Darstellung und der Optimierung seiner Website - hierzu müssen die Server-Log-Files erfasst werden.

Contact form

Should you send us questions via the contact form, we will collect the data entered on the form, including the contact details you provide, to answer your question and any follow-up questions. We do not share this information without your permission.

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 verlicht. b DSGVO, sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In Allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf unserem berechtigten Interesse an der effektiven Bearbeitung der an unsgerichteten Anfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. abgefragt wurde.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. Nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw verzoek, inclusief alle resulterende persoonlijke gegevens (naam, verzoek), opgeslagen en verwerkt door ons voor het verwerken van uw verzoek. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 verlicht. b DSGVO, sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In Allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf unserem berechtigten Interesse an der effektiven Bearbeitung der an unsgerichteten Anfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. abgefragt wurde.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Reactiefunctie op deze website

Naast uw opmerking bevat de opmerkingenfunctie op deze pagina ook informatie over wanneer de opmerking is gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem plaatst, de naam van de door u gekozen gebruikersnaam.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die commentaar schrijven. Omdat we geen reacties op deze site beoordelen voorafgaand aan activering, hebben we deze informatie nodig om op te treden tegen de auteur in geval van inbreuk, zoals beledigingen of propaganda.

Abonneren op reacties

Als gebruiker van de site kunt u zich na registratie op opmerkingen abonneren. U ontvangt een bevestigingsmail om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor deze functie via een link in de info-e-mails. De gegevens die zijn ingevoerd bij het abonneren op opmerkingen, worden in dit geval verwijderd; Als u deze gegevens echter voor andere doeleinden en elders (bijv. Nieuwsbriefabonnement) aan ons heeft verstrekt, blijven deze gegevens bij ons.

Bewaarduur van de opmerkingen

De commentaren en de bijbehorende gegevens worden opgeslagen en blijven op deze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de commentaren om juridische redenen (bijvoorbeeld aanstootgevende opmerkingen) moeten worden verwijderd.

rechtsgrondslag

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

5. Sociale media

Facebook-plug-ins (like & share-knop)

Op deze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden overgedragen naar de VS en andere derde landen.

U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk" -knop op deze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vind je hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer u deze website bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres deze website heeft bezocht. Als u op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website linken aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount koppelen. We willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

De Facebook-plug-ins worden gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Twitter-plug-in

Op deze website zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Door gebruik te maken van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de websites die u bezoekt, gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan Twitter. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy.

De Twitter-plug-in wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter https://twitter.com/account/settings . Change

Instagram-plug-in

Op deze website zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Als je bent ingelogd op je Instagram-account, kun je de inhoud van deze website linken aan je Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount koppelen. We willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest-plug-in

Op deze website gebruiken we sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS ("Pinterest").

Als u een pagina oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Pinterest-servers. De plug-in verzendt loggegevens naar de Pinterest-server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en tijd van de aanvraag, hoe u Pinterest gebruikt en cookies bevatten.

De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten in dit verband en opties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van websitebezoekers analyseren. De websitebeheerder ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden gecombineerd in een profiel dat is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om het gebruikersgedrag te analyseren (bijv. Cookies of vingerafdrukken van apparaten). De informatie die Google verzamelt over het gebruik van deze website, wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van art. 6 par. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. Toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP anonymization

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser plugin

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

For more information about how Google Analytics handles user data, see Google's privacy policy:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

orderverwerking

Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig um.

Demographic data collection by Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics om websitebezoekers passende advertenties te kunnen tonen binnen het advertentienetwerk van Google. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk moment via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

E-commerce-tracking van Google Analytics

Diese Website nutzt die Funktion „E-Commerce-Tracking“ van Google Analytics. Mit Hilfe von E-Commerce-Tracking kann der Websitebetreiber das Kaufverhalten der Websitebesucher zur Verbesserung seiner Online-Marketing-Kampagnen analysieren. Hier werden informaties, wie zum Beispiel die getätigten Bestellungen, durchschnittliche Bestellwerte, Versandkosten en die Zeit von der Ansicht bis zum Kauf eines Produktes erfasst. Diese Daten von Google unter einer Transaktions-ID zusammengefasst werden, die dem jeweiligen Nutzer bzw. dessen Gerät zugeordnet ist.

bewaartijd

Gegevens die door Google zijn opgeslagen op gebruikers- en gebeurtenisniveau, die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. User ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-Advertentie-ID) wordt na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details hierover vindt u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst om advertenties te integreren. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Adsense kunnen we op onze site gerichte advertenties tonen van derde partijen. De inhoud van de advertenties is gebaseerd op uw interesses, die Google bepaalt op basis van uw eerdere gebruikersgedrag. Bovendien wordt bij het selecteren van de juiste advertentie ook rekening gehouden met contextinformatie zoals uw locatie, de inhoud van de bezochte website of de door u ingevoerde Google-zoektermen.

Google AdSense maakt gebruik van cookies, webbakens (onzichtbare afbeeldingen) en vergelijkbare herkenningstechnologieën. Hierdoor kan informatie zoals bezoekersverkeer op deze pagina's worden geëvalueerd.

De door Google Adsense verzamelde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan de contractuele partners van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere gegevens die door u zijn opgeslagen.

AdSense wordt gebruikt op basis van Art. 6 Par. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om zijn website zo effectief mogelijk te promoten. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google DoubleClick

Deze website maakt gebruik van Google DoubleClick-functies. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna "DoubleClick").

DoubleClick wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen in het gehele advertentienetwerk van Google. Met behulp van DoubleClick kunnen de advertenties worden afgestemd op de interesses van de betreffende kijker. Onze advertenties kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven in de zoekresultaten van Google of in advertentiebanners die zijn gekoppeld aan DoubleClick.

Om gebruikers op interesses gebaseerde advertenties te kunnen tonen, moet DoubleClick de betreffende kijker herkennen en de bezochte websites, klikken en andere informatie over gebruikersgedrag kunnen toewijzen. Hiervoor gebruikt DoubleClick cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting). De verzamelde informatie wordt gecombineerd in een pseudoniem gebruikersprofiel om op interesses gebaseerde advertenties aan de betreffende gebruiker te tonen.

Google DoubleClick wordt gebruikt in het belang van gerichte reclame. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 lit. .6 lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Raadpleeg de volgende links voor meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de advertenties die door Google worden weergegeven: https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettings.google.com/authenticated.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

We will, therefore, process any data you enter onto the contact form only with your consent per Art. 6 (1) (a) DSGVO. You can revoke consent to the storage of your data and email address as well as their use for sending the newsletter at any time, e.g. through the "unsubscribe" link in the newsletter. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

De gegevens die door ons worden opgeslagen om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich heeft afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres worden opgeslagen in een zwarte lijst bij ons of de nieuwsbriefserviceprovider om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet gecombineerd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang in overeenstemming met de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van artikel 6 (1) (f) AVG). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

8. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube

Deze website integreert video's van de YouTube-website. De exploitant van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer u een van onze websites bezoekt waarop YouTube is geïntegreerd, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Verder kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare technologieën gebruiken voor herkenning (bijv. device fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen op je YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f AVG Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Deze site maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde webfonts van Google. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om tekst en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de Google-servers. Hierdoor weet Google dat deze website is bezocht via uw IP-adres. Het gebruik van Google WebFonts is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. Toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Further information about handling user data, can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and in Google's privacy policy at  https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome

Deze site gebruikt Font Awesome voor de uniforme weergave van lettertypen en symbolen. De aanbieder is Fonticons, Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, VS.

Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde lettertypen in uw browsercache om teksten, lettertypen en symbolen correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de Font Awesome-servers. Hierdoor weet Font Awesome dat deze website is bezocht via uw IP-adres. Font Awesome wordt gebruikt op basis van art. 6 par. 1 lit. f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de uniforme weergave van het lettertype op onze website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. Toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als uw browser Font Awesome niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over Font Awesome is te vinden in het privacybeleid van Font Awesome op: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aansprekende presentatie van ons online aanbod en om het vinden van de door ons op de website aangegeven plaatsen gemakkelijk te maken. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f AVG Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Further information about handling user data, can be found in the data protection declaration of Google at  https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Affiliate links / advertentielinks

De links gemarkeerd met een asterisk (*) zijn zogenaamde affiliate links. Als je op zo'n affiliate link klikt en via deze link aankopen doet, ontvang ik een commissie van de webshop of aanbieder. Voor jou verandert de prijs niet.

Amazon-partnerprogramma

De beheerders van deze website nemen deel aan het Amazon EU-partnerprogramma. Op deze website integreert Amazon advertenties en links naar de Amazon.de-pagina, waarmee we geld kunnen verdienen door advertentiekosten te vergoeden. Amazon gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. Vingerafdrukken van apparaten) om de oorsprong van de bestellingen te achterhalen. Hierdoor kan Amazon herkennen dat u op de partnerlink op deze website hebt geklikt.

De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de juiste berekening van zijn aangesloten vergoeding. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. Toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Raadpleeg het privacybeleid van Amazon voor meer informatie over het gegevensgebruik van Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

10. Eigen diensten

Omgaan met gegevens van sollicitanten

We bieden je de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder zullen we u informeren over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die tijdens het sollicitatieproces zijn verzameld. We verzekeren u dat uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw gerelateerde persoonsgegevens (bijv. Contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van sollicitatiegesprekken, etc.), voor zover dit nodig is om te beslissen over het aangaan van een arbeidsrelatie. . De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG-nieuw volgens de Duitse wet (aangaan van een arbeidsrelatie), art. 6 lid 1 lit. b AVG (algemene contractinitiatie) en - als u uw toestemming hebt gegeven - art. 6 lid 1 lit. a AVG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan personen binnen ons bedrijf die betrokken zijn bij de afhandeling van uw sollicitatie.

Als de aanvraag succesvol is, worden de gegevens die u indient verwerkt op basis van artikel 26 BDSG-nieuw en artikel 6, lid 1, lit. b AVG opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen met het oog op het uitvoeren van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn van de gegevens

Als we je geen jobaanbieding kunnen doen, je een jobaanbieding afwijst of je sollicitatie intrekt, behouden we ons het recht voor om de gegevens die je hebt doorgegeven op basis van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f AVG) gedurende maximaal 6 maanden op te slaan. om bij ons te worden bewaard vanaf het einde van de aanvraagprocedure (afwijzing of intrekking van de aanvraag). De gegevens worden vervolgens verwijderd en de fysieke aanvraagdocumenten vernietigd. De opslag dient in het bijzonder voor bewijsdoeleinden in geval van een juridisch geschil. Als het duidelijk is dat de gegevens nodig zullen zijn nadat de periode van 6 maanden is verstreken (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), worden deze alleen verwijderd als het doel voor verdere opslag niet langer van toepassing is.

Langere opslag kan ook plaatsvinden als u uw toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1 lit. a AVG) of als wettelijke opslagverplichtingen verwijdering verhinderen.


KLIK HIER OM UW PRIVACY TOESTEMMINGSINSTELLINGEN TE WIJZIGEN


PRIVACYBELEID EZOIC-SERVICE

tuerkeilife.de ("Website") maakt gebruik van een technologie van derden genaamd Ezoic.

INFORMATIE OVER ONZE ORGANISATIE EN WEBSITE

Ezoic hecht waarde aan het beschermen van uw privacy. We willen alleen de informatie gebruiken die we rechtmatig verzamelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016 / 679).

De belangrijkste activiteiten van Ezoic zijn:

 • Website analyse
 • Personalisatie van websites
 • Website hosting

Ons privacybeleid heeft betrekking op Ezoic Inc., Ezoic Limited en deze website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, Californië, Verenigde Staten

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF Verenigd Koninkrijk

GEGEVENS

Om onze producten en diensten en aanverwante ondersteuning te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat Ezoic uw persoonsgegevens overdraagt ​​buiten de Europese Unie. In dat geval is de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens voor inwoners van de EU Ezoic Inc., gevestigd te 6023 Innovation Way, Carlsbad, Californië, Verenigde Staten. Alle vragen over verzoeken met betrekking tot de verwerking van gegevens kunnen worden gericht aan [e-mail beveiligd]

BEZOEKERS MET ANONIEME TOEGANG

Als u niet instemt met het verzamelen van zoekopdrachten, kunt u deze website bezoeken zonder uw persoonlijke gegevens vrij te geven.

AUTOMATISCHE VERZAMELING VAN INFORMATIE

Ezoic registreert gegevens over het individu en het verkeer naar deze website. Ezoic is de beperkte agent van deze website (en gegevensbeheerder in de EU-context) voor het aanbieden van internetgegevens en optimalisatiediensten. Ezoic kan deze gegevens gebruiken om zijn service of andere services te verbeteren (bijvoorbeeld met behulp van logbestanden voor bezoekersverkeer of gegevens die via de service zijn geplaatst om de optimalisatie van andere websites te verbeteren).

Persoonlijke informatie

Ezoic kan persoonlijke informatie zoals gedefinieerd in de AVG (zoals een IP-adres en een uniek ID in een cookie) over bezoekers van uw website verzamelen voor statistieken, analyses en personalisatie. Bovendien werkt Ezoic samen met tal van derde partijen voor het verzamelen en opslaan van gegevens en het leveren van analyse- en reclamediensten.

Gebruik van persoonlijke informatie

Doel / Activiteit Type (n) Gegevens Wettelijke basis voor verwerking
 Om de gebruikerservaring te verbeteren
 •  Identiteit
 • Technisch
 • Gebruik
 Uw informatie helpt u een aangenamere, efficiëntere ervaring op deze website te bieden.
 Om de advertentieprestaties te verbeteren
 •  Identiteit
 • Technisch
 • Gebruik
 Uw informatie helpt ons de plaatsing, grootte, timing en advertenties die aan u worden weergegeven te optimaliseren. Het stelt ons in staat om slimme beslissingen te nemen die ons helpen het meeste uit de verstoring van advertenties op uw ervaring te halen.
 Om het creëren van inhoud te verbeteren
 •  Identiteit
 • Technisch
 • Gebruik
 Uw informatie helpt ons te leren welke inhoud u belangrijk vindt en waarvan u geniet en welke stijl u leuk vindt en waar u het meest bij betrokken bent. Dit helpt ons meer inhoud en functies te produceren die u misschien leuk vindt.
 Om de website prestaties te verbeteren
 •  Identiteit
 • Technisch
 • Gebruik
 Uw informatie helpt ons de statistieken over onze site te meten, evenals de sitesnelheid, zodat we de prestaties van deze site kunnen verbeteren.

VERWERKING VAN GEGEVENS EN TOESTEMMING

We zullen de gegevens die we over u verzamelen verwerken om de werking van deze en andere websites te verbeteren. Deze informatie helpt ons beslissingen te nemen over welke inhoud moet worden weergegeven, hoe deze moet worden opgemaakt, het aantal, de grootte en de plaatsing van advertenties en hoe inhoud aan particulieren moet worden geleverd. Deze informatie wordt ook gebruikt voor analyse van prestaties en rapportage.

GEBRUIK VAN TOEPASSINGSLOGBOEKEN

Onze servers registreren automatisch informatie ("Application Log Data") die is gecreëerd door uw gebruik van deze website. Toepassingsloggegevens kunnen informatie bevatten zoals uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, de webpagina waarnaar wordt verwezen, bezochte pagina's, locatie, uw mobiele provider, apparaat- en applicatie-ID's, zoektermen en cookie-informatie. We gebruiken deze informatie om onze services te diagnosticeren en te verbeteren. Behalve zoals vermeld in sectie (Gegevensbehoud), zullen we ofwel de toepassingsloggegevens verwijderen of account-ID's verwijderen, zoeken als uw gebruikersnaam, volledig IP-adres of e-mailadres na 48 maanden.

DATARETENTIE

Ezoic is verplicht om te volgen. De persoonlijke informatie die we verzamelen wordt gegeven in de sectie "VERWERKING VAN GEGEVENS EN TOESTEMMING" hierboven of voor een periode. SSL-certificaat, betalingen en facturering worden minimaal 5 jaar bewaard, afhankelijk van de klasse van het product of de dienst en kunnen worden bewaard in een fysiek of elektronisch formaat. Zelfs als u om verwijdering of verwijdering van uw gegevens vraagt, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren voor zover nodig en zolang als nodig is voor onze legitieme zakelijke belangen. Nadat de bewaartermijn voorbij is, stelt Ezoic uw persoonlijke gegevens veilig beschikbaar of anoniem om verlies, diefstal, misbruik of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

VERTROUWELIJKHEID / VEILIGHEID

Ongeautoriseerde wijziging onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies. Al onze werknemers en gegevensverwerkers, die toegang hebben tot en worden geassocieerd met de verwerking van persoonlijke gegevens, zijn verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van onze bezoekers. Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens niet worden onthuld door overheidsinstellingen en autoriteiten

GEGEVENS TOEGANG & VERWIJDERING

U hebt het recht om informatie te bekijken die we over u hebben verzameld en om verwijdering van alle persoonlijke informatie die we mogelijk hebben te vragen. Je kunt gebruiken deze tool voor het opzoeken van gegevens om deze acties te voltooien.


Hieronder vindt u een lijst met gebruik, technische gegevens en statistieken die gewoonlijk worden opgeslagen en verwerkt wanneer u deze website gebruikt

Uw locatiegegevens, inclusief land, staat, stad, metro en postcode
De webpagina waar u zich vóór deze website bevond
Het type browser dat u gebruikt en de versie
Het merk en besturingssysteem van uw apparaat
In welke tijdzone u zich bevindt en hoe laat het is
Welke pagina's op deze site u bezoekt
Hoe om te gaan met deze site, inclusief tijdsbesteding, hoeveel u scrolt en uw muisbewegingen
De grootte van het scherm van uw apparaat en de grootte van de browser op dat scherm
Welke inhoud u op de pagina deelt
Als u inhoud op deze website kopieert en plakt
Op welke advertentie of link u hebt geklikt om op deze website te komen
Het type internetverbinding dat u gebruikt en uw internetprovider of serviceprovider
Hoe lang het duurt voordat deze site wordt overgezet naar uw browser
Het weer waar u zich momenteel bevindt
Uw leeftijd en geslacht
Uw ip-adres
Een unieke id zodat we u kunnen herkennen
Op welke advertenties u klikt

Cookies

Gegevensgebruik Doeleinden

Nodig

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website in te schakelen. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.

voorkeuren

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat de website kan worden opgezocht of eruit kan zien als de website of eruit kan zien als uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites bij te houden. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.


Hieronder vindt u een lijst met cookies die gewoonlijk op deze website worden ingesteld.
Een lijst met leveranciers die op deze website kunnen worden gebruikt

NaamEigenschappendoeleinden
VRTCAL Markets Inc.
Marketing
ADRENALEAD
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Teavaro
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Innity
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Performax.cz, sro
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Optidigital SAS
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Verlaat Bee Limited
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Project Agora B.V
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Marketing
Meet de prestaties van de inhoud
SmartFrame Technologies Ltd
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Bmind a Sales Maker Company, SL
Marketing
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Statistiek
Media16 Ltd.
voorkeur
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
Vuukle DMCC
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Alphonso Inc
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Relay42 Nederland BV
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
ARCHEUS
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Holde AB
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Responsieve advertenties, Inc.
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
OpenX
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Doceree UK Limited
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Marketing
voorkeur
Pexi BV
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Statistiek
Videobyte Inc.
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
ArtChaos sro
Marketing
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
geavanceerde winkel GmbH
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Fyber
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Adtarget Teknoloji AS
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Ad Theorent, Inc
Marketing
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Effiliatie / efficiëntie
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
magnetiet, inc. (Koolstof AI Beperkt)
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Bandsintown Amplified LLC
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
EASYMarketing GmbH
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Oplossingsbonnen
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Questpass Sp. z oo
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Weborama
Marketing
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
Marketing
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
BotTalk UG (aangepaste informatie)
noodzakelijk
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Showhelden SE
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Pianosoftware Inc.
Marketing
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Statistiek
Harten en Wetenschap München GmbH
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Natexo Spanje
voorkeur
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Google-advertentieproducten
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Reliz LTD
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Statistiek
Marketing
voorkeur
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Placense Ltd.
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Habu
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Triple Lift, Inc.
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Madison Logic, Inc.
Meet de prestaties van de inhoud
OneTag Limited
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Oracle Data Cloud - slotgracht
Audienz AG
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
producten ontwikkelen en verbeteren
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
TIMEONE PRESTATIES
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Meet de prestaties van de inhoud
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Flexoffers.com, LLC
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Azerion Holding BV
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet de prestaties van de inhoud
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Truvid Inc.
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Statistiek
Meet advertentieprestaties
EXOCLICK, SL
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Yieldmo, Inc.
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Bekijk Fantom Inc. AKA CatapultX
Marketing
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Meet de prestaties van de inhoud
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
: Tappx
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
MEDIA FORCE COMMUNICATIE (2007) LTD
noodzakelijk
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Marketing
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Monet Engine Inc.
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
Diaomi PLC
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
producten ontwikkelen en verbeteren
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Emodo, Inc.
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Ziff Davis LLC
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
ucfunnel Co., ltd.
noodzakelijk
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
The Kantar Group Limited
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Realytics
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
ADventori SAS
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Marketing
noodzakelijk
Demand Base, Inc.
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
QuantumCast Digital GmbH
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Always-computing SAS
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
IRVDOO
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Marketing
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
PRECIEZE SRL
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Marketing
Telecoming SA
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Marketing
voorkeur
Nielsen International S.A.
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
MPX Ltd
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
dpa-infocom GmbH
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Convo Inkt
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
InMobi Pte Ltd
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Klik op Tech Limited
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
CentralNic Poland sp. z oo
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
zeotap GmbH
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Blauw
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Sonares GmbH
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
ShareThis, Inc.
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Dentsu Londen Limited
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
producten ontwikkelen en verbeteren
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Permuting Technologies, Inc.
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Impactify SARL
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
voorkeur
RevJet
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Visarity Technologies GmbH
Meet de prestaties van de inhoud
Brandhouse/Subsero A/S
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
AdTiming Technology Company Limited
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Uitgever First, Inc.
noodzakelijk
producten ontwikkelen en verbeteren
Bidmatic Inc
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
Wonderkind Corporation
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
DEFINE MEDIA GMBH
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
voorkeur
Marketing
Salesforce.com, Inc.
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
ADFI MEDIA SL
Marketing
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Veelzijdigheid beperkt
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Statistiek
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Sovrn Holdings Inc
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Meet advertentieprestaties
LiveIntent Inc.
Marketing
Meet advertentieprestaties
Alfalyr SAS
Meet advertentieprestaties
Novatiq beperkt
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Marketing
Jaduda GmbH
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Arrivalist Co.
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Duration Media, LLC.
Meet advertentieprestaties
Konodrac SL
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
voorkeur
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
WEMASS MEDIA PUBLIEK VEILIGE OPLOSSINGEN, SL
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
ANINPRO-CREATIVE, SL
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Admo.tv (Klik op)
noodzakelijk
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Ad Alliance GmbH
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Marketing
voorkeur
Statistiek
advertentieQuery
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Marketing
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Stream Oog OOD
covatic ltd
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
ShowHeroes SRL
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
TAPTAP Digitale SL
producten ontwikkelen en verbeteren
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Avocet Systems Limited
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Smartclip Hispania SL
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Marketing
Discover-Tech Ltd.
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Marketing
Axel Springer Teaser Ad GmbH
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
DE NEWCO SRL
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Amnet Ltd
voorkeur
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
UniCredit SpA
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Flash Talking, Inc.
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Outbrain UK Ltd
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Appush-technologieën
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
ChannelPilot Solutions GmbH
noodzakelijk
Meet de prestaties van de inhoud
FUNKE Digital GmbH
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
ClinchLabs LTD
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Ingenious Technologies AG
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
LoopMe Limited
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Meet de prestaties van de inhoud
Verfijn Direct Srl
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Vrij ApS
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Automattic-advertenties
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Hivestack Inc.
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
NAG SA
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
eMarketingSolutions, Online Marketing SL
Marketing
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Avantis Video Ltd
noodzakelijk
Sharethrough, Inc
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
Rockabox Media Ltd
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Targetspot Belgium SPRL
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Publieksnetwerk
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Amazon-advertenties
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
ADITIE (Virtual Minds GmbH)
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Advertentieweergave
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
producten ontwikkelen en verbeteren
Mindlytix SAS
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Mediavine, Inc.
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Baidu VS
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Open Web Technologies B.V
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Comcast International France SAS
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Go.pl sp. z oo
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
33Across
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Middle Prism
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Beachfront Media LLC
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
INFOOnline GmbH
noodzakelijk
Meet de prestaties van de inhoud
Dentsu A/S
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Playhill Limited
noodzakelijk
Marketing
LiveRamp
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
On Device Research Limited
noodzakelijk
Marketing
Bidstack Limited
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Jetpack Digital LLC
Marketing
Meet advertentieprestaties
Caroda sro
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
hemel
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Marketing
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Synamedia
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Meet de prestaties van de inhoud
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Passendo-apps
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Onfocus (Adagio)
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
CleverPush GmbH
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Statistiek
Teroa SA
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Sonobi, Inc
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
driedium
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Timehop, Inc.
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
communicationAds GmbH & Co. KG
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Skaze
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
voorkeur
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
Kairion GmbH
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
SpringServe, LLC
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
QualityMediaNetwork GmbH
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Ringier Axel Springer Polska sp. z oo
noodzakelijk
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Statistiek
Roku-advertentieservices
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Betgenius Ltd.
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
VGI CTV, Inc.
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Mobile Firewall, Inc.
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
DNA I.COM
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Skimbit Ltd
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Hybride theorie Global Ltd
noodzakelijk
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Marketing
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Triton Digital Canada Inc.
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
voorkeur
Marketing
Meet advertentieprestaties
Voxnest Inc
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Arcanor Bilgi Teknolojileri en Hizmetleri A.Ş.
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Van Upwave Inc.
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Levendige media Limited
Marketing
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
MGID Inc.
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Goldbach Group AG
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Liftoff Mobile, Inc.
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
Meet advertentieprestaties
Vertel anathema
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Pelmorex Corp.
Marketing
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Statistiek
adhood.com
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Aarki, Inc.
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Drietafel Sp. z oo
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Maximus Live LLC
Zeit Agentschap ApS
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
Meet advertentieprestaties
Seeding Alliance GmbH
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Verve Group Europe GmbH
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Silverbullet Data Services-groep
Meet de prestaties van de inhoud
Meet advertentieprestaties
SMARTSTREAM.TV GmbH
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
ADWAYS SAS
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Appier PTE Ltd.
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
Mars Media Groep
Marketing
Crossvertise GmbH
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
ADSTOUR SAS
Marketing
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
KUPONA GmbH
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Innovid LLC
voorkeur
Marketing
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
OnProspects Ltd
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
voorkeur
Statistiek
Roq.ad Inc.
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
EMX Digital, Inc.
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Cloud Technologies SA
noodzakelijk
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Statistiek
Otto (GmbH & Co KG)
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
AAX LLC
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Digitaal team
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Puls innovaties Limited
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Rockerbox, Inc
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Gamned
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Volgende Media SRL
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Njuice AB
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet de prestaties van de inhoud
Pubfinity LLC
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
voorkeur
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
BAKSTENEN
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Marketing
AA INTERNET-MEDIA LTD
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Neustar, Inc., een bedrijf van TransUnion
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Deep Intent, Inc.
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Doel Partners B.V
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Nativ Hirdetes Korlatolt FelelEssegű Tarsasag
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
ZAM Network LLC dba Fanbytes
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
voorkeur
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Marketing
Wizaly
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Jampp LTD
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
voorkeur
XChange door SFBX®
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Snapsort Inc., opererend als Sortable
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Cint AB
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Bekijkdeos 2015 LTD
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
NumberEight Technologies Ltd
noodzakelijk
Marketing
producten ontwikkelen en verbeteren
Statistiek
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
MediaMath, Inc.
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
ADUX
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
ad6media
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Marketing
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Sub2 Technologies Ltd
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
UberMedia, Inc.
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Quantyoo GmbH & Co. KG
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
adbalancer reclamebureau GmbH
Avontuur Media
voorkeur
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
Nielsen Media Research Ltd.
noodzakelijk
Marketing
producten ontwikkelen en verbeteren
Schakel Media TV LTD in
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
YOC AG
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
producten ontwikkelen en verbeteren
Meet advertentieprestaties
Oracle-advertenties
producten ontwikkelen en verbeteren
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
SoundCast
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
belbon GmbH
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Gamesight Inc.
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Playwire LLC
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
BidTheatre AB
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Adrino Mobiele Sp. z oo
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Unicredit Bank Oostenrijk AG
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Signal Digital Inc.
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
VECTAURY
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Adserve.zone / Artworx AS
Marketing
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Van BidMachine Inc.
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Duplo Media AS
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Madington
noodzakelijk
Tredia Oplossingen SL
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Seenthis AB
Onderzoek en analyse van media in Zweden AB
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
MARKTPERF CORP.
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Bertelsmann Dataservice GmbH
voorkeur
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
ADSOTIE
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
wetter.com GmbH
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
ConnectAd Demand GmbH
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
StackAdapt
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Kochava Inc.
Meet advertentieprestaties
Van Kubient Inc.
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Triple13 Ltd.
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Italiaonline SpA
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
voorkeur
Meet advertentieprestaties
remerge GmbH
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
MobileFuse LLC
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Vyde Ltd.
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Samba TV UK Limited
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
Statistiek
freenet DLS GmbH
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Majime Mamori LTD
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Media.net Advertising FZ-LLC
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
voorkeur
Statistiek
Samba TV, Inc.
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Proxi.cloud sp. z oo
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
ShinyStat Spa
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
SoD ScreenOnDemand GmbH
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Nano Interactieve Groep Ltd.
Marketing
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Subliem
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Kameleon SAS
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Inheemse Srl
Marketing
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Yieldlove GmbH
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Brand Metrics Sweden AB
noodzakelijk
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Radio Net Media Limited
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Koekjesmarkt LTD
Marketing
voorkeur
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Kwadrant Global Pte Ltd
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Allegro sp. z oo
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
MiQ Digital Ltd
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Delta Projects AB
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Adevinta Spanje SLU
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
BidBerry SRL
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
ADARA MEDIA ONBEPERKT
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
7Hops.com Inc. (ZergNet)
noodzakelijk
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
NEURAL.ONE
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
BEOP
noodzakelijk
voorkeur
Marketing
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Eerste-id
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Eyeota Pte Ltd.
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Webgains GmbH
noodzakelijk
GumGum, Inc.
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
GDMServices, Inc. d/b/a Bidmind
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
producten ontwikkelen en verbeteren
Meet advertentieprestaties
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
MADVERTISE MEDIA
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
voorkeur
Statistiek
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
AdInMo LTD
Marketing
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Ströer SSP GmbH (DSP)
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
SpotX, Inc.
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Zoekopdracht Klik beperkt
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Een wiel AB
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Lupon media
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
voorkeur
Meet de prestaties van de inhoud
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Ogury Ltd.
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Smaato, Inc.
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Newsroom AI Ltd
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Meet advertentieprestaties
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
noodzakelijk
Cloud LTD
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
IQM-BEDRIJF
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Anteriad, LLC
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
N.Rich Technologies Inc.
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
INFINIA MOBILE SL
noodzakelijk
voorkeur
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
CIBLECLICK
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Live data-oplossingen SL
Marketing
Statistiek
Rico Ontwikkelingen Ltd
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
van studies
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Instigator, Inc.
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Polar Mobile Group Inc.
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Knorex
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Kairos Fire
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
TrueData Solutions, Inc.
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Blue Billywig Group B.V
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Hoera Communications GmbH
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
onlinesurveys.com GmbH
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Raptor Services A/S
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Adkernel LLC
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Meet advertentieprestaties
De handelsdesk
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
VERZOEKT GROEP
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Pressboard Media Inc.
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
ArcSpan Technologies, Inc.
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
socoto gmbh & co. kg
Meet advertentieprestaties
Lightbox-tv
Meet advertentieprestaties
Adpone SL
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
SOMQUERY SOMDAY - (SevenOne Media)
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
producten ontwikkelen en verbeteren
Deblokkeren SL
Meet advertentieprestaties
Magniet, Inc.
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Sizmek door Amazon
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Turk Telekom
producten ontwikkelen en verbeteren
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
MISSENA
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Publicis Media GmbH
voorkeur
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
ViewPay
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Eskimi
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Mobility Ads GmbH
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Verspreid sp. z oo
Marketing
Meet advertentieprestaties
Readpeak Oy
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
LinkedIn Ierland Unlimited Bedrijf
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Brid Video LLC
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
dataXtrade GmbH
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Connatix Native Exchange Inc.
noodzakelijk
Marketing
Euvic 360e-com Sp. z oo
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
prebid.org
noodzakelijk
ID Ward Ltd
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
SSMa's
noodzakelijk
Marketing
Meet de prestaties van de inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
PulsePoint, Inc.
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Audi Gent
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
KOENIGSTEINER digital GmbH
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
TF1 publiciteit
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
M32 Connect Inc
Tsjechische Publisher Exchange zspo
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
6Sense Insights, Inc.
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Puur Lokale Media GmbH
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Frameplay Corporation
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
CASTOLA DOO
Marketing
Statistiek
noodzakelijk
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
voorkeur
Vraag het aan Locala
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Seedtag Advertising SL
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
LiquidM Technology GmbH
voorkeur
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
Sojern, Inc.
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
HUMAN
producten ontwikkelen en verbeteren
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
DynAdmic
voorkeur
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
FRVR Limited
noodzakelijk
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Meet advertentieprestaties
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Emerse Sverige AB
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
Audience Solutions SA
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
mijn Traffic
noodzakelijk
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Beaconspark Ltd.
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
YieldLift LLC
voorkeur
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
NetpointMedia GmbH
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
voorkeur
Statistiek
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
ACTV8, Inc.
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Adform A / S
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Integral Ad Science, Inc.
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Brand Advance B.V
voorkeur
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
AUDIOMOB LTD
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Smart Analytics SL
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
streMonkey GmbH
AntVoice
voorkeur
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
Zemanta Inc.
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
MindTake Research GmbH
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Marketing
Van Fandom, Inc.
Meet advertentieprestaties
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
voorkeur
Meet de prestaties van de inhoud
Live gewikkeld AB
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
TypeA Holdings Ltd
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
vermogen media GmbH
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
BlueMedia Services LTDA
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
NEORY GmbH
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Digital East GmbH
Marketing
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
The MediaGrid Inc.
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
1000mercis (aantal)
noodzakelijk
voorkeur
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Mobile Professionals BV / Sage&Archer BV
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Zeta Global
Meet de prestaties van de inhoud
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
MEDIAMETERIJ
noodzakelijk
Meet de prestaties van de inhoud
Aniview LTD
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Accorp Sp. Z oo
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Republica gegevensanalyse en technologieën GmbH
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
PIA Reclame GmbH
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Marketing
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
plista GmbH
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Keymantics
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Kwanko
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Marketing
Marfeel Solutions, SL (Kompas)
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Microsoft Advertising
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Rezonence Limited
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Arkeero
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Volgende millennium Media INC
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
ORANJE KLIK MEDIA & COMMERCE LTD
voorkeur
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Attribuut
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Cuebiq
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Adludio Ltd.
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Adikteev
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Meet advertentieprestaties
Bannerflow AB
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
voorkeur
upr GmbH
noodzakelijk
YouGov
noodzakelijk
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Publish LLC
noodzakelijk
Marketing
producten ontwikkelen en verbeteren
Axiom MediaConnect
noodzakelijk
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
admetrics GmbH
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
One Tech Group GmbH
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
AdheSE
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Evolution Technologies Inc.
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
noodzakelijk
ADMAN - Phaistos Networks, SA
voorkeur
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
Onnetwork Sp. Z oo
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Opt Out Advertising BV
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
MD Primis Technologies Ltd.
noodzakelijk
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Arcspire Limited
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
PREQUEL INTERNET TRADING LTD.
Marketing
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Digitale A/S . aanpassen
noodzakelijk
Advertentie AB (publ)
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Lotame Solutions, Inc.
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Meet advertentieprestaties
AdDefend GmbH
voorkeur
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
GeoEdge
Meet advertentieprestaties
bababam
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Unruly Group LLC
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Taboola Europe Limited
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Criteo SA
voorkeur
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
Adloox SA
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Bucksense Inc
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Inskin Media LTD
Marketing
voorkeur
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
hubvisor
noodzakelijk
Fifty Technology Limited
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
PIXIMEDIA
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
EASYmedia GmbH
noodzakelijk
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Opinary GmbH
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
InsurAds Technologies SA.
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Marketing
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Norstat AS
noodzakelijk
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Digidip GmbH
noodzakelijk
Schober Informatiegroep Deutschland GmbH
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
producten ontwikkelen en verbeteren
Permodo GmbH
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Audiohook Corporation
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Adsmovil Spanje SL
Marketing
voorkeur
Mobkoi Ltd.
Marketing
producten ontwikkelen en verbeteren
glomex GmbH
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
mainADV Srl
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
WE ZOUDEN MOETEN
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Xander, Inc.
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Paperfly AS
Meet advertentieprestaties
OnAudience Ltd
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Selecteer Media International LTD
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Adex (Virtual Minds GmbH)
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Gemius SA
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
voorkeur
Statistiek
Tussen Exchange
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Ervaring SAS
Marketing
Meet advertentieprestaties
SINGLEPOT SAS
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
AdSpirit GmbH
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
voorkeur
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Venatus Media Limited
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Sonic Odeeo Ltd
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
Mirando GmbH & Co KG
Marketing
Meet advertentieprestaties
Neodata Group srl
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gamoshi Ltd.
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Cavai AS & UK
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
noodzakelijk
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
noodzakelijk
producten ontwikkelen en verbeteren
Firstlead GmbH (ADCELL)
noodzakelijk
Marketing
Vidcrunch LLC
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Quantcast
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Permutatief beperkt
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Onesoon Limited t / a Adalyser
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
TOPBOX Inc.
noodzakelijk
PubliekProject Aps
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Marketing
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Slim verkeer
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Wereldwijde mediagroep Services Limited
producten ontwikkelen en verbeteren
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
Tapjoy, Inc.
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Apester Ltd
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Vidoomy Media SL
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Commandanten handelen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
B2B Media Group Ltd
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Statistiek
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
DoubleVerify Inc.
Marketing
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Anzu Virtual Reality LTD
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
AccountInsight Ltd
Triapodi Ltd.
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Marketing
Smile Wanted Group
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
CMI Marketing, Inc. d / b / a CafeMedia
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Somplo Ltd.
Meet advertentieprestaties
xpln.ai SAS
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Mediaplein
Marketing
noodzakelijk
EDGE NPD Sp. Z oo
producten ontwikkelen en verbeteren
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
NextRoll, Inc.
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
mediarithmics SAS
Marketing
noodzakelijk
Celtra, Inc.
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
AddApptr GmbH
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Extreme Reach, Inc.
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Snail Web Services Limited
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Marketing
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
GroupM UK Limited
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
BIDSWITCH GmbH
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Vidazoo Ltd.
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Offerista Group GmbH
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
DOEL ZO
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
adality GmbH
Marketing
voorkeur
Een miljoen advertenties
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
adrule mobile GmbH
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
GP One GmbH
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
IVO Media B.V
Marketing
Meet advertentieprestaties
Leadoo Marketing Technologies Ltd.
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
ADTRIBUTIE LLC
Marketing
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
emetriq GmbH
Marketing
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
reispubliek GmbH
voorkeur
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
IPSOS MORI UK LTD
noodzakelijk
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
INIS sp. dierentuin.
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
congstar GmbH
noodzakelijk
Mediasmart Mobile SL
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Dubbel Inc.
noodzakelijk
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Sitewit Corp
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Marketing
voorkeur
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
INVIDI technologieën AB
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
BLINK SAS
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
NoBid, Inc.
Statistiek
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Epom Ltd.
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Raadzaam AB
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Better Ads Ltd
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
PIXFUTURE MEDIA INC.
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Life Street Corporation
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
bam! interactieve marketing GmbH
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
OneFootball GmbH
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Synkd Ltd.
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
iProspect gmbH
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Opera Software Ierland Limited
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
BeeswaxIO Corporation
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Kwallen Frankrijk
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Comscore BV
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
ADMAX
noodzakelijk
Van Impact Tech Inc.
noodzakelijk
Eulerian Technologies
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Statistiek
Marketing
voorkeur
noodzakelijk
Alliance Gravity Data Media
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Converto AG
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
cynapsis interactieve GmbH
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
BYTEDANCE PTE. LTD.
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Manager Media Group LLC
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Blockthrough, Inc.
Marketing
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Happydemics
noodzakelijk
Marketing
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
MOOT TECHNOLOGIE B.V
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Kiosked Ltd.
Marketing
Meet advertentieprestaties
Brave People B.V.
Marketing
Admixer EU GmbH
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Ezoic Inc.
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Beschermde Media LTD
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Teads Frankrijk SAS
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
SheMedia, LLC
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
audio-inhoud en bediening GmbH
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Verenigde Internet Media GmbH
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Claritas LLC
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
optimalise-it GmbH
noodzakelijk
Meet de prestaties van de inhoud
Ströer SSP GmbH (SSP)
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
ARMIS SAS
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
aankondigen
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Inhoud ontbranden
Marketing
Statistiek
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Meet de prestaties van de inhoud
Redbranch, Inc. dba Fraudlogix
Meet advertentieprestaties
Platform161 BV
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
VIADS RECLAME SL
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
RUIMTE TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA LTDA
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Marketing
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Voorschaduw sro
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
Statistiek
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
voorkeur
Rich Audience Technologies SL
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
smartclip Europe GmbH
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Adobe Advertising Cloud
voorkeur
producten ontwikkelen en verbeteren
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
adnanny.com SLU
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
MetrixLab Nederland BV
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Viafoura Inc.
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Marketing
voorkeur
AdsWizz Inc.
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
BEINTOO SPA
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Tangoo SRL
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Pubmatic, Inc
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
The Reach Group GmbH
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Air Grid LTD
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Rakuten Marketing LLC
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
MNTN
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Marketing
Stroßle International AB
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Listonic Sp. z oo
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
DoelgroepProjectmeting Amz
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
adsquare GmbH
Marketing
voorkeur
Statistiek
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Bidtellect, Inc
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
152Media LLC
Meet advertentieprestaties
Sirdata zonder koken
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Magniet, Inc. (Buitenstroom)
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Mobfox US LLC
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
In de buurt van Intelligence Pte. Ltd.
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Index Exchange, Inc.
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
Market Resource Partners LLC
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Factor-Eleven GmbH
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Adsolutions BV
noodzakelijk
Marketing
Contact opnemen met Impact GmbH/Axel Springer Teaser Ad GmbH
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
TargetVideo GmbH
Meet de prestaties van de inhoud
Adlane LTD
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Meet de prestaties van de inhoud
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Adssets AB
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Trafective GmbH
noodzakelijk
Meet de prestaties van de inhoud
WebMedia
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Marfeel Solutions, SL
noodzakelijk
MUSO TNT LIMITED
Marketing
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Confiant Inc.
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Localsensor BV
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Hillside (Sport) GP Limited
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
ingezoomd ltd
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Actieve agent (Virtual Minds GmbH)
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Internet BillBoard als
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Captify Technologies Limited
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Wagawin GmbH
Marketing
Meet advertentieprestaties
Iprom
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Statistiek
giosg.com Oy
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
CITISERVI EUROPE, SL
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
voorkeur
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Advertentie Serving Factory srl
Meet advertentieprestaties
Smartology Limited
Meet de prestaties van de inhoud
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Samsung-advertenties
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Crimtan Holdings Limited
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
zakelijke Click
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Cazamba Serviços van Internet Ltda
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Werkgroep media-analyse
noodzakelijk
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Loop nu Technologies Inc.
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
twiago GmbH
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Brengen! Labs AG
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Terminus Software Inc.
noodzakelijk
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Sqreem Technologies Private Limited
Marketing
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Justtag Sp. Z oo
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Nexx360
noodzakelijk
producten ontwikkelen en verbeteren
Havas Media (Artemis Alliance SLU)
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Kueez Entertainment Ltd.
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
voorkeur
Bladeren
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
The Ozone Project Limited
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
HyperTV Inc.
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Welect GmbH
noodzakelijk
Marketing
BILENDI SA
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Semasio GmbH
noodzakelijk
Marketing
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
QUARTER MEDIA Ltd
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
SPEELPLEIN XYZ EMEA LTD
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
EXADEN
voorkeur
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
Agaat Systems Limited
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
SchwarzMedia GmbH
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Bombora Inc.
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
TabMo SAS
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Online oplossing
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Dataseat Ltd
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Yahoo EMEA Limited
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Kayzen
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Advertentie cplc.
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
voorkeur
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
leiden alliantie GmbH
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
converge digitaal
noodzakelijk
Marketing
Verbeter digitaal
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Nativo, Inc.
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Little Big Data sp. z oo
noodzakelijk
Marketing
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Sourcepoint Technologies, Inc. (niet-CMP)
noodzakelijk
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Van Amobee Inc.
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
GeoProve Limited
producten ontwikkelen en verbeteren
AlgoriX Technology Pte. ltd,
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Clipcentric, Inc.
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
RevX
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
voorkeur
Statistiek
Adnami Aps
Meet advertentieprestaties
Van Hashtag Labs Inc.
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Seznam.cz, zoals
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interactive
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Ströer Digital Media GmbH
noodzakelijk
Marketing
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Epsilon
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Revcontent, LLC
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Online advertentienetwerk Sp. Z oo
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
bewijs
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Simplifi Holdings Inc.
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Sunmedia
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
voorkeur
netzeffekt GmbH
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Spoods GmbH
Meet advertentieprestaties
Marketing
TMT Digital Inc.
Meet advertentieprestaties
Kertil Iberia SL
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
digitalAudience BV
Marketing
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
ADman Interactieve SLU
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
SADEX, SLU
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Gouden Bijen
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
FeedAd GmbH
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Score Media Group GmbH & Co. KG
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
RTB House SA
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Lucid Holdings, LLC
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Jivox Corporation
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Mediakeys-platform
noodzakelijk
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Dailymotion SA
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Statistiek
Marketing
voorkeur
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
XAD spoteffecten GmbH
Marketing
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Dynata LLC
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
GfK SE
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
PubliekRun corp
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Clue LLC
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
video intelligence AG
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
GlobalWebIndex
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Mobsuccess
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
In de buurt van intelligentie
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Clipr
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Resono BV
noodzakelijk
Marketing
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
TV SQUARED LIMITED d/b/a InnovidXP
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Infolinks Media, LLC
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Sirdata
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Meet advertentieprestaties
Marketing
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
BlissGlobal Limited
voorkeur
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
PROXISTORE
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
NEXD
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Meet advertentieprestaties
SmartyAds Inc.
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
SPICY MOBILE Sp z oo Sp.k.
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Playcart Limited
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Meet advertentieprestaties
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Dentsu Italië SpA
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
REMAILME
Marketing
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Sportradar AG
Marketing
noodzakelijk
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
voorkeur
42 Advertenties GmbH
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Yieldlab (Virtual Minds GmbH)
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Resetten Digital Europe Ltd
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
voorkeur
Statistiek
ID5 Technologie Ltd
noodzakelijk
Footballco Media Limited
producten ontwikkelen en verbeteren
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Adtelligent Inc.
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
AdGear Technologies, Inc.
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Underdog Media LLC
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
IPONWEB GmbH
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Hermes
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
PubWise, LLC
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Adelaide Metrics Inc.
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
advertentieWMG
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
producten ontwikkelen en verbeteren
1plusX AG
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Basis Global Technologies, Inc.
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Van AcuityAds Inc.
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Ensighten
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
SPORTORITY UK LTD
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
JS-webproductie
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Exponential Interactive, Inc d / b / a VDX.tv
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
NetSuccess, sro
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Van DistroScale, Inc.
noodzakelijk
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
3Qnexx GmbH
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
viznet
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
umlaut communicatie gmbh
noodzakelijk
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
AiCreo Srl
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Meet advertentieprestaties
Sift Media, Inc
Marketing
Hybrid Adtech GmbH
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
voorkeur
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Vitrado GmbH
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
BSmartData GmbH
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
C DRAAD AG
Marketing
voorkeur
producten ontwikkelen en verbeteren
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Relevante digitale Oy
noodzakelijk
WebAds BV
noodzakelijk
Marketing
Intercept Interactive Inc. dba ondertoon
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Adtriba Ltd
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
AWIN AG
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
eBay Inc
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Arpeely Ltd.
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
Slimme advertentieserver
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
BCOVERY SAS
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
ADYOULIKE SA
voorkeur
Meet advertentieprestaties
noodzakelijk
Marketing
Publiek LTD
noodzakelijk
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
SpearAd GmbH
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
A.Mob
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
DIGITEKA Technologies
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
noodzakelijk
Meet de prestaties van de inhoud
Dynamic 1001 GmbH
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
Disqus
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Marketing
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
Artefact Germany GmbH
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Van Moloco, Inc.
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
retailAds GmbH & Co. KG
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Achtste IP Limited
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Magneet CTV, Inc.
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Global Cargo Inc.
voorkeur
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
DE LINEA 1 MKT SL
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek
Meet de prestaties van de inhoud
Justpremium BV
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
producten ontwikkelen en verbeteren
Meet advertentieprestaties
usemax advertentie (Emego GmbH)
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Marketing
voorkeur
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Good Loop Ltd.
Marketing
voorkeur
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Statistiek
Meet advertentieprestaties
producten ontwikkelen en verbeteren
TX Groep AG
Marketing
Statistiek
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Seven Technologies SL
Marketing
Boldwin Ltd
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
voorkeur
Statistiek
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Alkimi
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
Exactag GmbH
Meet de prestaties van de inhoud
noodzakelijk
Meet advertentieprestaties
Mason Mediation LLC
Marketing
voorkeur
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
Meet advertentieprestaties
Bannernow, Inc.
noodzakelijk
voorkeur
Marketing
Meet advertentieprestaties
Acxiom
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
Marketing
voorkeur
Statistiek
Petal-advertenties
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
PML innovatieve media
VLYBY Digital Ltd
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Experian Ltd
Marketing
Statistiek
producten ontwikkelen en verbeteren
AdColony, Inc.
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
CHEQ AI-TECHNOLOGIEN
Pinpol GmbH
Marketing
Selecteer gepersonaliseerde inhoud
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
noodzakelijk
Statistiek
Meet advertentieprestaties
Meet de prestaties van de inhoud
producten ontwikkelen en verbeteren
voorkeur
Evora Ltd
Marketing
voorkeur
Meet advertentieprestaties
Gebruik marktonderzoek om inzicht te krijgen in doelgroepen
producten ontwikkelen en verbeteren
noodzakelijk
Google
Gegevens afstemmen op offline bronnen
Apparaten koppelen
Nauwkeurige geografische locatiegegevens
noodzakelijk
Marketing
voorkeur
Statistiek


Contact


Als er vragen zijn over dit privacybeleid of als u zich wilt afmelden voor onze site en services, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande informatie of door ons te schrijven op:Jahnstrae 5
Roedermark, Hessen 63322
DE

Samenvatting van verzoeken


Als u een overzicht wilt zien van de verzoeken om gebruikersinformatie te kennen, verzoeken om gebruikersinformatie te verwijderen en verzoeken om u af te melden voor ccpa-naleving die dit bedrijf heeft ontvangen:


https://g.ezoic.net/privacy/tuerkeilife.de/annualRequestSummary


met betrekking tot türkeilife.deE-mail:
[e-mail beveiligd]