מער
    אָנהייב טערמינען אַקטיוויטäטען

    טאָג: אַקטיוויטעטן